Inleiding tot het recht (3278)

Contactpersoon :Prof. dr. Thomas INCALZA
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Thomas INCALZA 
  
Met medewerking van :Mevrouw Lara HENDRIX 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Caroline VAN ESBROECK 
 De heer Kaj ZEE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels