Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter MAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter MAES 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek chemieKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1897,01897,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1897,01897,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie vrije keuze aanvullingVerbreding1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels