Chemisch ontwerpen en veiligheid (3313)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jozefien DE KEYZER 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Koen HAAGDORENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemische thermodynamica en fysicochemie (4032) 6,0 stptn
    Labo chemische ingenieurstechnieken (2912) 3,0 stptn
    Reactorkunde (3301) 4,0 stptn
    Scheidingsprocessen (3643) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    ICT tools voor Chemisch Ingenieurs (4033) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Reactorkunde (3301) 3,0 stptn
    Scheidingsprocessen (4335) 6,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    ICT tools voor Chemisch Ingenieurs (4033) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Reactorkunde (3301) 3,0 stptn
    Scheidingsprocessen (4335) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: chemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels