Stochastisch modelleren van biologische processen (3336)

Contactpersoon :Prof. dr. Roel BRAEKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Roel BRAEKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Kevin WATJOU 
 dr. Pieter LIBIN 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskunde2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de wiskunde optie computationele wiskunde2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskunde2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie computationele wiskunde2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels