Statistische fysica (3364)

Contactpersoon :Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysica optie experimentele fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijsVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica en sterrenkundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie twinVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels