Biologie van de cel (3370)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan COLPAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan COLPAERT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Patrick REYGEL 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte VAN DER STUKKEN 
 De heer Martijn BOLLEN 
 De heer Thomas VAN DIJCK 
 dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek bio-engineeringKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologieKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels