Celbiologie (3408)

Contactpersoon :Prof. dr. Jelle HENDRIX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jelle HENDRIX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 dr. Karolien BIJNENS 
  
Met medewerking van :dr. Annelies VANHEEL 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Niel HENS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arnoud JONGELING 
 Mevrouw Laure STEENAERTS 
 De heer Martijn HELEVEN 
 Prof. dr. Patrick REYGEL 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Pedro SILVA 
 De heer Peter BOGAERTS 
 De heer Stijn DILISSEN 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels