Genetica en genomica (3410)

Contactpersoon :Prof. dr. Veerle SOMERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Veerle SOMERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Piet STINISSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann CUYPERS 
 dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Astrid PUES 
 Mevrouw Brigitte REIMANN 
 Mevrouw Cindy HOEKS 
 Prof. dr. David CASSIMAN 
 Mevrouw Eleni RENAERS 
 Mevrouw Elien LUYTEN 
 dr. Elke CLYNEN 
 Mevrouw Eva BONGAERTS 
 Mevrouw Fleur MINGNEAU 
 Mevrouw Gayel DURAN 
 Mevrouw Hanne MARIEN 
 Mevrouw Jade CLAESSENS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Lieselotte KNAEPEN 
 dr. Paul HEEFFER 
 Mevrouw Pauline DREESEN 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. Pieter RUYTINX 
 Mevrouw Thessa VAN PEE 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels