Chemische homeostase (3415)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter MARCHAL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter MARCHAL 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dries BLEUS 
 Mevrouw Michaela PAPPA 
 Mevrouw Paula VARAS PEREZ 
 De heer Pieter DE MEYER 
 De heer Sander STULENS 
 Mevrouw Sofie HOUBEN 
 De heer Stijn LENAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels