Vaardigheidsonderwijs (3416)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris JANSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris JANSSENS 
  
Co-titularis :dr. Annelies VANHEEL 
 Prof. dr. Geert-Jan GRAULUS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte VAN DER STUKKEN 
 dr. Dries MARTENS 
 dr. Leen PRENEN 
 Mevrouw Leen RASKING 
 Mevrouw Lisa BERDEN 
 Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Prof. dr. Steven ABRAMS 
 De heer Stijn VOS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht843,0212121213,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels