Uitgangspunten, achtergronden en basisbegrippen (3418)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk FRANCO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk FRANCO 
  
Co-titularis :dr. Alain DE VOCHT 
 Prof. dr. Bernard VANHEUSDEN 
 Prof. dr. Theo THEWYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Postgraduaat Milieucoördinator Niveau AVerplicht506,0506,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels