Geïntegreerd project - Elektronica-ICT (3436)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Nele MENTENS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Het geïntegreerd project (GP) wordt als allerlaatste opleidingsonderdeel van het schakelprogramma toegevoegd. Dit wil zeggen: Indien het GP opgenomen is, dan zijn alle andere opleidingsonderdelen van het betreffende schakelprogramma hetzij reeds behaald, vrijgesteld, getolereerd of ingezet voor tolerantie, hetzij gelijktijdig (i.e. in hetzelfde academiejaar) opgenomen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Elektronica-ICT: pba elektronica-ICT - specifiekVerplicht2439,0272169,0JaNeeNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT: pba toegepaste informatica - deel 2Verplicht2439,0272169,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels