Basisvaardigheden in de chemie (3461)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bart VAN KERKHOVE 
 Prof. dr. Erik MOONEN 
 De heer Ilan DEVROEY 
 De heer Jan VANHOVE 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Katrien GORINSEK 
 Mevrouw Lavinia CALVI 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
 Mevrouw Nele DEBUSSCHERE 
 De heer Raheed BOLIA 
 De heer Stijn LENAERS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht27010,013513510,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels