Business model design (3526)

Contactpersoon :Prof. dr. Benoit DEPAIRE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Benoit DEPAIRE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. Geert TEWISSEN 
 Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketNa selectie1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels