Technieken in bedrijfsinformatiesystemen (3545)

Contactpersoon :Mevrouw Marleen THEUNISSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Frank VANHOENSHOVEN 
  
Co-titularis :Mevrouw Marleen THEUNISSEN 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels