Moleculaire ontwikkelingsbiologie (3621)

Contactpersoon :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Elke PIRLET 
 dr. Greet MERCKX 
 Mevrouw Hanne BELIEN 
 dr. Hannelore KEMPS 
 Mevrouw Jolien VAN DEN BOSCH 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Laura PONSAERTS 
 Mevrouw Lotte ALDERS 
 dr. Melissa LO MONACO 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Functionele histologie (3608) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels