Celpathologie (3627)

Contactpersoon :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Co-titularis :dr. Ronald DRIESEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
 dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Elke PIRLET 
 Mevrouw Kim NIJSTEN 
 Mevrouw Laura PONSAERTS 
 Prof. dr. Niels HELLINGS 
 Mevrouw Nuran CAZ 
 dr. Pascal GERVOIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1405,01405,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels