Onderzoekslabo (3650)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 
 Prof. dr. Roos PEETERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anton GINZBURG 
 ing. Arne VANCLEEF 
 ing. Bram BAMPS 
 ing. Brittany LAING 
 ing. Joris CLAES 
 ing. Koen LIBENS 
 Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN 
 Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Practicum Farma en Fijnchemie (4336) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bachelorproef - Chemie (2809) 9,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Practicum Voeding en Verpakking (4337) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bachelorproef - Chemie (2809) 6,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen - chemie 170,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: chemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels