Constructie 2 (3686)

Contactpersoon :Arch. Dries POSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Dries POSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Constructie 1 (2315) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Materiaalleer 2 (3687) 3,0 stptn
    Ontwerpen 2A (3688) 9,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Draagstructuur / Constructie 1A (4107) 4,0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 1B (4108) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Materiaalleer 2 (3687) 3,0 stptn
    Ontwerpen 2A (3688) 9,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels