Statistiek voor bedrijfseconomen 2 (3719)

Contactpersoon :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Mark VANCAUTEREN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Leyla KODALCI 
 De heer Pieter GIESEN 
 dr. Sarah CREEMERS 
 Mevrouw Yessika NATALIA 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Statistiek voor bedrijfseconomen 1 (3509) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma TEWVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma TEWVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels