Strategiemodellen (3723)

Contactpersoon :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim VANHAVERBEKE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Hans DE DECKER 
 De heer Niklas ENGELHARD 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma TEWVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma TEWVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels