Moleculaire genetica (3726)

Contactpersoon :Prof. dr. Karen SMEETS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karen SMEETS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Julie TYTGAT 
 dr. Karolien BIJNENS 
 De heer Kenneth VANBRABANT 
 Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
 dr. Nelly SAENEN 
 De heer Olivier NOUWEN 
 dr. Sofie THIJS 
 Mevrouw Valeria IMPERATO 
 De heer Vincent JAENEN 
 De heer Vincent STEVENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie biochemieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels