Bouwstenen van ondernemerschap (3764)

Contactpersoon :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jelle SCHEPERS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1e masterjaar in de mobiliteitswetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Bioelectronics and NanotechnologyKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Environmental Health SciencesKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Molecular Mechanisms in Health and DiseaseKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelor jaar in de mobiliteitswetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de informaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen vrije keuzeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor corporate (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
Master in de mobiliteitswetenschappen verbredendKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
master informatica volledig keuzepakketKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Master of Transportation Sciences interdisciplinaryKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
opleidingsonderdelen economieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels