Statistiek voor bedrijfskundigen (3807)

Contactpersoon :Prof. dr. Johan WALRAVE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Johan WALRAVE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Wendy GOEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma handelswetenschappen: gemeenschappelijk deelVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels