Portfolio 1 (3815)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim PINXTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Chiel HEX 
 Dr. Eline THYS 
 Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 Mevrouw Marijn STRAETEMANS 
 dr. Noemie AUBERT BONN 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Roy REMMEN 
 dr. Ruth NYSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Aanval en verdediging (3922) 11,0 stptn
    Diagnose en therapie (3905) 11,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.1 (4436) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.3 (4438) 3,0 stptn
    Van gen tot patiënt (3814) 11,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum1084,0272727274,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels