Elektriciteit (3824)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Michael DAENEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Michael DAENEN 
  
Co-titularis :ir. Geert VANDENSANDE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Albin CONDE REIS 
 ing. Busra SESLI 
 ing. Frank APPAERTS 
 ing. Seppe DELWICHE 
 ing. Yves PALMERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels