Diagnose en beeldvorming (3903)

Contactpersoon :Prof. Dr. Leen POPLEU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Dr. Endry WILLEMS 
 Prof. dr. Jan VANDEVENNE 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Katrien DE SMEDT-JANS 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 Dr. Liesbeth MEYLAERTS 
 dr. Pascal GERVOIS 
 Dr. Paul COLLA 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Rana ONDER 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 Prof. dr. Wilfried GYSELAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels