Kinesiologie deel 1 (3915)

Contactpersoon :Prof. dr. Pieter MEYNS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter MEYNS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Abner SERGOORIS 
 Mevrouw An-Sofie NULENS 
 Mevrouw Anne SCHROYEN 
 De heer Bram VANHEES 
 Mevrouw Ine HANSSEN 
 Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
 dr. Kristof HUTS 
 Mevrouw Kyra THEUNISSEN 
 Mevrouw Liesbet LAUWEREINS 
 dr. Maud VAN DEN BOGAART 
 Mevrouw Mieke GOETSCHALCKX 
 Prof. dr. Monique VAN ERUM 
 Mevrouw Nina JACOBS 
 De heer Philippe QUETIN 
 Mevrouw Sara PAUWELS 
 Prof. dr. Sarah MICHIELS 
 dr. Stef FEIJEN 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 Mevrouw Stephanie PAREYN 
 De heer Valentin SCHROYEN 
 Mevrouw Veraline VANHOLST 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels