Aanval en verdediging (3922)

Contactpersoon :Prof. dr. Niels HELLINGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Niels HELLINGS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bieke BROUX 
 Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annet VAN DE WATERWEG BERENDS 
 Mevrouw Elien LUYTEN 
 Prof. dr. Janneke COX 
 Prof. dr. Jean-Luc RUMMENS 
 Prof. Dr. Johan VAN ELDERE 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Leen HEYENS 
 Mevrouw Mirre DE BONDT 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
 Prof. dr. Piet STINISSEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels