Jong en oud: biopsychosociaal model (3933)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim TOPS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim TOPS 
  
Co-titularis :dr. Marijke BRAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Mevrouw Ellen GOOVAERTS 
 Prof. dr. Eugene RAMECKERS 
 dr. Evi VERBECQUE 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Prof. dr. Katrijn KLINGELS 
 Mevrouw Laura CASTERS 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 Mevrouw Mieke GOETSCHALCKX 
 Mevrouw Ruth PEETERS 
 Mevrouw Sara PAUWELS 
 Mevrouw Silke VELGHE 
 dr. Stef FEIJEN 
 Mevrouw Stephanie GOOSSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels