Onderzoeksmethodologie (3941)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan VANRIE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan VANRIE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann PETERMANS 
 dr. arch. Barbara ROOSEN 
 Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
 Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
 Arch. Iwert BERNAKIEWICZ 
 dr. arch. Karen LENS 
 Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
 Prof. dr. Kris PINT 
 Prof. dr. Liesbeth HUYBRECHTS 
 Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH 
 Arch. Peggy WINKELS 
 dr. arch. Ruth STEVENS 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
 Arch. Stefanie WECKX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Seminarie 1 Beelding: feel universally, think globally, act locally (2352) 9,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Onderzoeksseminarie 1 Circulair Bouwen (2353) 9,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Seminarie 1 Mens en Cultuur (2347) 9,0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Onderzoeksseminarie 1 Stadsmaken (2350) 9,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels