Wetenschappelijke vorming deel 1 (4006)

Contactpersoon :Prof. dr. Monique VAN ERUM
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Monique VAN ERUM 
  
Co-titularis :Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Carolien STROUWEN 
 Prof. dr. Chris BURTIN 
 Mevrouw Ine NIESTE 
 De heer Jan SPAAS 
 Mevrouw Kirsten QUADFLIEG 
 dr. Leen PRENEN 
 De heer Maarten VAN HERCK 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Sara PAUWELS 
 Mevrouw Sarah HAESEVOETS 
 De heer Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,067685,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels