Auditing project (4040)

Contactpersoon :Prof. dr. Maarten CORTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Maarten CORTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Tensie STEIJVERS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Auditing (2067) 6,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
De student heeft minstens 24 studiepunten opgenomen, getolereerd of verworven uit de masteropleiding TEW, exclusief de masterproef en het project.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-AFAVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur optie revisoraatKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels