Houding en beweging (4099)

Contactpersoon :Prof. Dr. Leen POPLEU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marjan VANDERSTEEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Prof. dr. Carl DIERICKX 
 Prof. Dr. Jan TRUIJEN 
 Prof. dr. Jan VANDEVENNE 
 De heer Johan DARCIS 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Katrien DE SMEDT-JANS 
 Prof. Pascal VANELDEREN 
 Prof. dr. Philippe LAUWERYNS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Diagnose en beeldvorming (3903) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Van gen tot patiënt (3814) 11,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels