Metabolisme en endocrinologie (4104)

Contactpersoon :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
  
Co-titularis :Prof. dr. David CASSIMAN 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Chiel HEX 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Jerome HENDRIKS 
 Prof. dr. Joop VAN DEN BERGH 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Lauren VAN ZEEBROECK 
 Mevrouw Melanie LOIX 
 Prof. dr. Pascal VRANCKX 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 De heer Sam VANHERLE 
 Mevrouw Tess DIERCKX 
 De heer Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Diagnose en beeldvorming (3903) 11,0 stptn
    Diagnose en therapie (3905) 11,0 stptn
    Van gen tot patiënt (3814) 11,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels