Draagstructuur / Constructie 1B (4108)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Elke KNAPEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
  
Co-titularis :Arch. Dries POSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Erik PELICAEN 
 ir. Lut VAN DEN BOSCH 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Draagstructuur / Constructie 1A (4107) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de architectuurVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels