Design klinische studies (4148)

Contactpersoon :Prof. dr. Dieter MESOTTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dieter MESOTTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Hilde KELCHTERMANS 
 dr. Jolien ROBIJNS 
 Mevrouw Joy LODEWIJCKX 
 De heer Sam VAN BOXSTAEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Good clinical practice en klinische studies (3972) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bio-ethiek en recht in de experimentele geneeskunde (3977) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Master's thesis: Grant writing (4143) 10,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2 de masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels