PD: actuele thema's (4165)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbet SMIDS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke EMMERS 
  
Co-titularis :Mevrouw Liesbet SMIDS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ariane TIMMERMANS 
 dr. Heidi GIELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie algemeenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie verkort optie algemeenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie jaar 1Keuze813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Keuze813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek biologieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek chemieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels