Profilering in de praktijk (4199)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbet SMIDS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anja BECKERS 
 Mevrouw Liesbet SMIDS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Kennismaking met de praktijk (4149) 3,0 stptn
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Onderdompeling in de praktijk (4157) 5,0 stptn
    Verdieping in de praktijk (4160) 8,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Om 'profilering' in de praktijk te mogen volgen moet de student één van de volgende opleidingsonderdelen opgenomen hebben in zijn/haar studieprogramma tot op heden: - Vakdidactiek economie basis (4167) - 6 studiepunten - Vakdidactiek gezondheidswetenschappen - 6 studiepunten - Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4170) - 6 studiepunten - Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) - 6 studiepunten


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1084,01084,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1084,01084,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels