Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209)

Contactpersoon :Prof. dr. Katleen DENOLF
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katleen DENOLF 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Els WIEERS 
 Prof. dr. Fabian DI FIORE 
 Mevrouw Ilse ENGELEN 
 Prof. dr. Klaartje PELLENS 
 Prof. dr. Kristien BRASSINNE 
 Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie onderwijsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject vakdidactiek biologie/chemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie optie vakdicatiek informatica/wiskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie vrije keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuze aanvullingKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de chemie optie vrije keuze aanvullingKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de informaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - opleidingsonderdelen keuze leraarschapKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie jaar 1Na selectie813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels