Vakdidactiek wiskunde (4214)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Katrijn FREDERIX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Katrijn FREDERIX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT 
 Prof. dr. Jochen SCHUETZ 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie jaar 1Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie optie vakdicatiek informatica/wiskundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels