Vakdidactiek engineering en technologie (4215)

Contactpersoon :dr. Els WIEERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Els WIEERS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Sandra GROCHOWCZAK 
 Prof. dr. Sonja SCHREURS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

opleidingsonderdelen industriële wetenschappenFacultatief813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels