Basisprincipes van fysieke inspanning (4242)

Contactpersoon :Prof. dr. Kenneth VERBOVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dominique HANSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen DUCHATEAU 
 dr. Charly KEYTSMAN 
 Prof. dr. Chris BURTIN 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Prof. dr. Martijn A. SPRUIT 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels