Coding & Scripting schakel (4293)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris AERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris AERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Robbe BREUGELMANS 
 ing. Stijn SCHILDERMANS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie - gemeenschappelijkVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica - gemeenschappelijkVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie: pba energietechnologie/pba elektromechanicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie: pba chemie/pba biotechnologie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie: pba medische beeldvorming - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen bouwkundeVerplicht833,0833,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels