Inleiding onderzoeksmethoden (4297)

Contactpersoon :Prof. dr. Mark VANCAUTEREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Mark VANCAUTEREN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Diego VAES 
 De heer Robin CLERCKX 
 dr. Sarah CREEMERS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma handelswetenschappen: gemeenschappelijk deelVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels