Masterproef en studio (4321)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ansar YASAR
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert WETS 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Ansar YASAR 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
ALLE studenten moeten tijdens de afgelopen vijf jaar voor minstens 48 van de 120 studiepunten van de Master in de Mobiliteitswetenschappen een credit behaald hebben. * Studenten die instromen uit de bachelor Mobiliteitswetenschappen moeten tijdens de afgelopen vijf jaar een creditbewijs, vrijstelling of tolereerbaar cijfer behaald hebben op het opleidingsonderdeel '1615 Bachelorproef' om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. * Studenten die instromen vanuit het schakelprogramma in de Mobiliteitswetenschappen moeten het volledige schakelprogramma verworven hebben om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2e masterjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht72927,024348627,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels