Chemische thermodynamica en scheidingsprocessen (4335)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene chemie (3830) 6,0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    3D-analyse en differentiaalvergelijkingen (3829) 6,0 stptn
    Industriële proceschemie (2512) 3,0 stptn
    Massa en warmte: balansen en transport (4029) 4,0 stptn
    Thermodynamica (4086) 5,0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Fysische chemie en transportverschijnselen (4466) 3,0 stptn
    Industriële proceschemie (2512) 3,0 stptn
    Thermodynamica (4086) 4,0 stptn
    Wiskunde 1 schakel (2829) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie duurzame procestechologie, farma en fijnchemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie voeding en packagingVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - focus biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie - gemeenschappelijkVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels