Practicum Voeding en Verpakking (4337)

Contactpersoon :Prof. dr. Roos PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Roos PEETERS 
  
Co-titularis :Mevrouw Marleen SEGERS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Dimitri ADONS 
 dr. ir. Kristel SNIEGOWSKI 
 Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
 Mevrouw Riet HENNO 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene chemie (3830) 6,0 stptn
    Chemische labotechnieken (2564) 6,0 stptn
    Kwaliteitsvol en veilig onderzoek (4030) 3,0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biomoleculen (2517) 3,0 stptn
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Instrumentele analyse (4325) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - focus biochemieVerplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie voeding en packagingVerplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels