Kennismaking met de praktijk (4374)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbet SMIDS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Mevrouw Anja BECKERS 
 Mevrouw Bettina LUYTEN 
 dr. Els WIEERS 
 Prof. dr. Hannelore BOVE 
 Mevrouw Ilse ENGELEN 
 Mevrouw Jana BOUSSIER 
 Prof. dr. Jochen BERGS 
 Mevrouw Karolien VLAYEN 
 Arch. Katrien RAEDTS 
 De heer Kris BOETS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Liesbet SMIDS 
 Mevrouw Monique REYNDERS 
 Mevrouw Odile PARROT 
 De heer Ronny MEERTENS 
 ing. Sandra GROCHOWCZAK 
 Mevrouw Stefanie SAENEN 
 Prof. dr. Wim TOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) 6,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4459) 6,0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de economie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectOvergangscurriculum813,0813,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels