Professionele vaardigheden 1.1 (4436)

Contactpersoon :Prof. dr. Hanne KINDERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Chiel HEX 
 Dr. Eline THYS 
 Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 dr. Noemie AUBERT BONN 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Roy REMMEN 
 dr. Ruth NYSEN 
 Mevrouw Yessika NATALIA 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels